מרצה למקצועות האלקטרוניקה בביה"ס להנדסאים "אורט בראודה"
מרצה למקצועות האלקטרוניקה במכללה להנדסה "אורט בראודה"