בחנים

יחידת־הוראה שם סיום הבוחן
יחידת־הוראה 2 בוחן 2-1 מושגים בסיסיים ותנועה קצובה ללא תאריך סגירה
הדגמת תרגילים בכנס מדעים 04.07.17 ללא תאריך סגירה
יחידת־הוראה 9 בוחן 9-1 עבודה ואנרגיה מכנית ללא תאריך סגירה
יחידת־הוראה 15 בוחן 15-1 חוק קולון ללא תאריך סגירה
יחידת־הוראה 16 בוחן 16-1 שדה חשמלי ללא תאריך סגירה
02_תנועה בקו ישר בוחן 17-1 אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי ללא תאריך סגירה
01_מבוא_מושגים ללא תאריך סגירה
בוחן לסרטון נפילה חופשית עם TRACKER ללא תאריך סגירה
יחידת־הוראה 18 בוחן 18-1 קיבול ללא תאריך סגירה
יחידת־הוראה 19 בוחן 19-1 זרם, חיבור נגדים ללא תאריך סגירה
יחידת־הוראה 20 בוחן 20-1 כ.א.מ. ומתח הדקים ללא תאריך סגירה
יחידת־הוראה 21 בוחן 21-1 אנרגיה והספק חשמלי ללא תאריך סגירה