חוקי קרכהוף - הגדרה

1. סכום הזרמים בצומת שווה לאפס. זרם נכנס נחשב כחיובי, זרם יוצא - כשלילי.

2. סכום כ.א.מ.-ים שווה לסכום מפלי מתח במעגל (חוג) כלשהו סגור.

סדר פיתרון של תרגיל:

  1. לסמן זרמים באופן שרירותי, כך שבכל צומת יהיה לפחות זרם אחד נכנס ולפחות זרם אחד יוצא.
  2. לבחור מעגל סגור (חוג) כלשהו (לא חייב לכלולל מקור מתח).
  3. לבחור כיוון מעבר של החוג (שרירותי).
  4. אם עוברים מקור מתח מהדק שלילי לחיובי, כ.א.מ. נחשב חיובי. אם עוברים מקור מתח מהדק חיובי לשלילי, כ.א.מ. נחשב שלילי.
  5. אם כיוון הזרם הוא בכיוון המעבר שנבחר, מפל מתח חיובי, אם כיוון הזרם מנוגד לכיוון מעבר שנבחר, מפל מתח שלילי.
  6. מוסיפים משוואות של כ.א.מ. ומפלי מתח עד קבלה של מערכת משוואות שכמות משוואות שווה לכמות נעלמים.
שינוי אחרון: 31/07/2013, 10:45