מונחים פיזיקה טרומית


מונחים פיזיקה טרומית

עיין באגרון המונחים באמצעות מפתח זה.

מיוחד | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | הכל

ע

עבודה

עבודה של כוח קבוע שווה למכפלה סקלרית של כוח בהעתק וקוסינוס זווית בינהם.

עבודה היא סקלר - יש לה גודל ואין כיוון.

עבודה נמדדת ביחידות ג'אול.

ג'אול אחד שווה לעבודה  שמבצע כוח שגודלו ניוטון אחד בהעברת גוף למרחק של מטר אחד בכיוון הפעלת הכוח

Entry link: עבודה