מונחים פיזיקה טרומית


מונחים פיזיקה טרומית

עיין באגרון המונחים באמצעות מפתח זה.

מיוחד | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | הכל

א

אמפרמטר (מד זרם) אידיאלי

מכשיר למדיידת זרם. מחובר בטור. התנגדות שווה לאפס.

Entry link: אמפרמטר (מד זרם) אידיאלי

אנרגיה

אנרגיה זאת יכולת לבצע עבודה

קיימים מספר סוגי אנרגיה: גובה (פוטנציאלית כובדית), תנועה (קינטית), אלסטית (אנרגיית קפיץ), חחום (תרמית), חשמלית, גרעינית.

Entry link: אנרגיה

אנרגיה פוטנציאלית חשמלית

אנרגיה פוטנציאלית חשמלית תליוה במיקום יחסי של שני מטענים חשמליים וגודלם.

כמותית היא שווה לעבודה שמבצע שדה חשמלי  בהעברת יחידת מטען מנקודה כלשהי לאינסוף.

באינסף אנרגיה פוטנציאלית חשמלית שווה לאפס.

Entry link: אנרגיה פוטנציאלית חשמלית