מונחים פיזיקה טרומית


מונחים פיזיקה טרומית

עיין באגרון המונחים באמצעות מפתח זה.

מיוחד | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת | הכל

עמוד:  1  2  3  (הבא)
  הכל

א

אמפרמטר (מד זרם) אידיאלי

מכשיר למדיידת זרם. מחובר בטור. התנגדות שווה לאפס.

Entry link: אמפרמטר (מד זרם) אידיאלי

אנרגיה

אנרגיה זאת יכולת לבצע עבודה

קיימים מספר סוגי אנרגיה: גובה (פוטנציאלית כובדית), תנועה (קינטית), אלסטית (אנרגיית קפיץ), חחום (תרמית), חשמלית, גרעינית.

Entry link: אנרגיה

אנרגיה פוטנציאלית חשמלית

אנרגיה פוטנציאלית חשמלית תליוה במיקום יחסי של שני מטענים חשמליים וגודלם.

כמותית היא שווה לעבודה שמבצע שדה חשמלי  בהעברת יחידת מטען מנקודה כלשהי לאינסוף.

באינסף אנרגיה פוטנציאלית חשמלית שווה לאפס.

Entry link: אנרגיה פוטנציאלית חשמלית

ה

העתק

העתק הוא וקטור שמחבר בין מיקום התחלתי ומיקום סופי של גוף נקודתי.

מסמנים כ- \vec{\Delta x}

Entry link: העתק

ו

ולטמטר ( מד זרם) אידיאלי

מכשיר למדיידת מתח חשמלי ( הפרש פוטנציאלים). מחובר במקביל. התנגדות חשמלית אינסופית ( זרם לא עובר דרך וולטמטר)

Entry link: ולטמטר ( מד זרם) אידיאלי

ח

חוק קולון

חוק קולון מגדיר גודל הכוח שפועל בין שני מטענים נקודתיים

F = k({q_1} \cdot {q_2})/{r^2}

q1 גודל של מטען C
q2 גודל של מטען C
k קבוע של חוק קולון N \cdot {m^2}/{C^2}
F כוח חשמלי הפועל בין המטענים N
r מרחק בין מרכזי הגופים הטעונים m

 

 

Entry link: חוק קולון

י

יחידות

 

 

שם יחידה סימון בפיזיקה סימון בMoodle מה נמדד?
מטר m m אורך
קילוגרם kg kg מסה
שניה sec s זמן
אמפר A A עוצמת זרם חשמלי
מטר רבוע m^{2} m^2   שטח
 מטר מעוקב  m^{3}  m^3 נפח 
 מטר בשנייה  m/s{}  m/s  מהירות
מטר בשנייה בריבוע   m/s^{2} m/s^2  תאוצה 
הרץ Hz  Hz  תדירות
ניוטון  N  N  כוח
ג'אול  עבודה, אנרגיה 
ואט  הספק 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Entry link: יחידות

כ

כ.א.מ.

כוח אלקטרו מניע (לא כוח בפועל) אלא כמות אנרגיה שמוענקת ליחידת מטען ע"י מקור כ.א.מ. נמדד ביחידות וולט.

Entry link: כ.א.מ.

כוח

כוח הוא סיבה לשינוי צורתו או תנועתו של גוף

Entry link: כוח

מ

מהירות

קצב שינוי מיקומו של גוף במהלך הזמן ביחס לגופים אחרים

מסמנים באות  \vec{v}

מהירות קבועה ניתן לחשב כיחס בין העתק וזמן שבו גוף עבר את ההעתק

יחידות מדידה -מטר בשנייה (מ"ש, m/s )

Entry link: מהירות


עמוד:  1  2  3  (הבא)
  הכל