אמפרמטר (מד זרם) אידיאלי

מכשיר למדיידת זרם. מחובר בטור. התנגדות שווה לאפס.

» מונחים פיזיקה טרומית