מתח הדקים

מתח הדקי הסוללה מייצג את כמות האנרגיה שמאבד מטען כאשר הוא יוצא מההדק החיובי של הסוללה וחוזר אל
ההדק השלילי של הסוללה דרך המעגל החשמלי.

» מונחים פיזיקה טרומית