כ.א.מ.

כוח אלקטרו מניע (לא כוח בפועל) אלא כמות אנרגיה שמוענקת ליחידת מטען ע"י מקור כ.א.מ. נמדד ביחידות וולט.

» מונחים פיזיקה טרומית