פוטנציאל חשמלי

פוטנציאל חשמלי שווה לאנרגיה של יחידת מטען (מטען שגודלו 1 קולון).   V = \frac{{{U_G}}}{q} פוטנציאל חשמלי לא תלוי במטען בוחן.

 

» מונחים פיזיקה טרומית