כוח

כוח הוא סיבה לשינוי צורתו או תנועתו של גוף

» מונחים פיזיקה טרומית