אנרגיה

אנרגיה זאת יכולת לבצע עבודה

קיימים מספר סוגי אנרגיה: גובה (פוטנציאלית כובדית), תנועה (קינטית), אלסטית (אנרגיית קפיץ), חחום (תרמית), חשמלית, גרעינית.

» מונחים פיזיקה טרומית