תאוצה

תאוצה היא קצב שינוי של מהירות. מסמנים באות  a

» מונחים פיזיקה טרומית