יחידות

 

 

שם יחידה סימון בפיזיקה סימון בMoodle מה נמדד?
מטר m m אורך
קילוגרם kg kg מסה
שניה sec s זמן
אמפר A A עוצמת זרם חשמלי
מטר רבוע m^{2} m^2   שטח
 מטר מעוקב  m^{3}  m^3 נפח 
 מטר בשנייה  m/s{}  m/s  מהירות
מטר בשנייה בריבוע   m/s^{2} m/s^2  תאוצה 
הרץ Hz  Hz  תדירות
ניוטון  N  N  כוח
ג'אול  עבודה, אנרגיה 
ואט  הספק 
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

» מונחים פיזיקה טרומית