מהירות

קצב שינוי מיקומו של גוף במהלך הזמן ביחס לגופים אחרים

מסמנים באות  \vec{v}

מהירות קבועה ניתן לחשב כיחס בין העתק וזמן שבו גוף עבר את ההעתק

יחידות מדידה -מטר בשנייה (מ"ש, m/s )

» מונחים פיזיקה טרומית