דיונים שנפתחו על ידי מרק ילין

 

ראו באתר פתרון של מועד א'.

סיימתי בדיקת המבחן. בקרוב, בתום בדיקת פרויקטים, אפרסם ציונים.


 

שאלון ופתרון של המבחן (מועד א') נמצאים בתיקיה "מבחנים של הסמסטר הנוכחי"