פרסומים שנוצרו על-ידי מרק ילין

 

ראו באתר פתרון של מועד א'.

סיימתי בדיקת המבחן. בקרוב, בתום בדיקת פרויקטים, אפרסם ציונים.


 

שאלון ופתרון של המבחן (מועד א') נמצאים בתיקיה "מבחנים של הסמסטר הנוכחי"