פרסומים שנוצרו על-ידי פליקס קרדמן

 

שלום רב,
פתרון המבחן נמצא באתר הקורס,
צוות ההוראה


 

שלום רב,
פתרון המבחן פורסם באתר הקורס.
צוות ההוראה


 

שלום לכולם ,

מצורף פתרון מועד ב לשימושכם.

בהצלחה לכולם,

מכל צוות ההוראה