פורום

מבחן 12/8/13

 

תמונה של איליה וינוקור
מבחן 12/8/13
על ידי איליה וינוקור בתאריך 25/07/2013, 15:39
 

מבחן הקרוב יתקיים בתאריך 12/8/13 מ-8.00 עד 10.00. ב-10.30 ממשיכים ללמוד עד 13 כרגיל.

מבחן יכלול כל החומר מתחילת השנה (איליה)

1.קינמטיקה

2.זריקה משופעת

3. אנרגיה

4.אלקטרוסטטיקה

5.זרם חשמלי

6. חוקי קירכהוף

7. הספק חשמלי

8. מגנטיות (הכל)