פורום

מצגת מעודכנת

 

תמונה של איליה וינוקור
מצגת מעודכנת
על ידי איליה וינוקור בתאריך 27/06/2013, 23:29
 

http://moodle.braude.ac.il/mod/resource/view.php?id=58810

העלתי מצגת מעודכנת בעקבות שאלות בשיעור שכוללת גם את הסיכומים מילוליים בתוכה - למי שמעוניין