מושגים בסיסיים, תנועה קצובה - דפי סיכום

מושגים בסיסיים, תנועה קצובה - דפי סיכום