• מרצה ומתרגל: פרופ' ולדימיר טורצקי

  הרצאות:

  יום א', 12.20 - 10.30, EM300

  יום ד',12.20 - 10.30, M109

  תרגול: יום ב', 15.50 - 13.50, EM300

  שעת קבלה: יום א', 9.00-10.00, EM416

  סילבוסתוכנות MATLAB