• לביא קרפ  karp@braude.ac.il                             

    EM 410:  ב' ו ג' 16:00-17:00

    או בתאום מראש 04-9086427

     ויקטור אוסטרובסקי: יום ד' 10:30-11:30,  A2-005    מבחנים מסמסטרים קודמיםמבחנים של הסמסטר