יחידת־הוראה שם הנחיה לפעילות
קובץ sefer bhinot
יחידת־הוראה 1 תצוגת תיקיית קבצים דפי סיכום - וקטורים

דפי סיכום - וקטורים

קישור לאתר אינטרנט חיבור וקטורים מקבילית
קישור לאתר אינטרנט מצגת וקטורים עם שאלות

מצגת וקטורים עם שאלות

קישור לאתר אינטרנט פירוק ישר זווית

פירוק ישר זווית

יחידת־הוראה 2 קובץ תנועה קצובה-תאור גרפי
קובץ אינטרלקט - תנועה קצובה

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

מכניקה

דף תוכן מעוצב תנועה קצובה - מקורות נוספים (מריו ליביו, סיפת"ח)

תנועה קצובה - מקורות נוספים (מריו ליביו, סיפת"ח)

תצוגת תיקיית קבצים מושגים בסיסיים, תנועה קצובה - דפי סיכום

מושגים בסיסיים, תנועה קצובה - דפי סיכום

קישור לאתר אינטרנט סיכום מילולי "תנועה קצובה"

סיכום מילולי "תנועה קצובה"

יחידת־הוראה 3 קובץ אינטרלקט - תנועה שוות תאוצה

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

מכניקה

דף תוכן מעוצב תנועה שוות תאוצה - חומר לימוד נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

תנועה שוות תאוצה - חומר לימוד נוסף  (מריו ליביו, סיפת"ח)

תצוגת תיקיית קבצים תנועה שוות תאוצה - דפי סיכום

תנועה שוות תאוצה - דפי סיכום

קישור לאתר אינטרנט רשימת תרגילים

 

יחידת־הוראה 4 קובץ נפילה חופשית
קובץ אינטרלקט - נפילה חופשית וזריקה אנכית

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

מכניקה

דף תוכן מעוצב הדמיות קינמטיקה
קישור לאתר אינטרנט מריו ליביו: זריקה אנכית
קישור לאתר אינטרנט רשימת תרגילים נפילה חופשית וזריקה אנכית
יחידת־הוראה 5 קובץ אינטרלקט - זריקה אופקית ומשופעת

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

מכניקה

קובץ אינטרלקט - כוחות וחוקי ניוטון

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

מכניקה

דף תוכן מעוצב תנועה במישור - מקורות נוספים (מריו ליביו, סיפת"ח)

 תנועה בליסטית

קישור לאתר אינטרנט רשימת תרגילים זריקה אופקית ומשופעת

רשימת תרגילים זריקה אופקית ומשופעת

יחידת־הוראה 6 קישור לאתר אינטרנט חוקי ניוטון - סיכום מילולי

חוקי ניוטון - סיכום מילולי

קישור לאתר אינטרנט הדמיות חוקי ניוטון
דף תוכן מעוצב כוחות וחוקי ניוטון - מקורות נוספים (מריו ליביו, סיפת"ח)

כוחות וחוקי ניוטון - מקורות נוספים (מריו ליביו, סיפת"ח)

יחידת־הוראה 7 קובץ maagalit 311212
קובץ אינטרלקט -תנועה מעגלית

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

מכניקה

קישור לאתר אינטרנט תנועה מעגלית - סיכומים מילוליים

תנועה מעגלית - סיכומים מילוליים

דף תוכן מעוצב תנועה מעגלית - חומרי לימוד נוספים (מריו ליביו, סיפת"ח)

תנועה מעגלית - חומרי לימוד נוספים (מריו ליביו, סיפת"ח)

תצוגת תיקיית קבצים תנועה מעגלית - דפי סיכום

תנועה מעגלית - דפי סיכום

יחידת־הוראה 8 קובץ maarehet ehus
יחידת־הוראה 9 קובץ מצגת בנושא "עבודה ואנרגיה"
קובץ אינטרלקט -אנרגיה מכנית

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

מכניקה

דף תוכן מעוצב אנרגיה מכנית - חומר לימוד נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

אנרגיה מכנית - חומר לימוד נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

תצוגת תיקיית קבצים עבודה ואנרגיה - דפי סיכום

עבודה ואנרגיה - דפי סיכום

קישור לאתר אינטרנט סיכום מילולי בנושא "עבודה ואנרגיה"

סיכום מילולי בנושא "עבודה ואנרגיה"

קישור לאתר אינטרנט רשימת תרגילים אנרגיה
יחידת־הוראה 10 קישור לאתר אינטרנט מתקף ותנע - סיכום מילולי

מתקף ותנע - סיכום מילולי

תצוגת תיקיית קבצים מתקף ותנע - דפי סיכום

מתקף ותנע - דפי סיכום

קובץ תנע 081112
יחידת־הוראה 11 קישור לאתר אינטרנט סיכום מילולי - תנועה הרמונית

סיכום מילולי - תנועה הרמונית

תצוגת תיקיית קבצים תנועה הרמונית - דפי סיכום

תנועה הרמונית - דפי סיכום

יחידת־הוראה 15 קישור לאתר אינטרנט היסטוריה של חשמל

היסטוריה של חשמל

קישור לאתר אינטרנט פיזיקאים חשובים

פיזיקאים חשובים

קובץ elstat080613
קובץ אינטרלקט - חוק קולון

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

מכניקה

קישור לאתר אינטרנט רשימת תרגילים "אלקטרוסטטיקה"
יחידת־הוראה 16 קובץ אינטרלקט -השדה החשמלי

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

חשמל ומגנטיות

קובץ שדה חשמלי וחוק גאוס 150613
קישור לאתר אינטרנט רשימת תרגילים "אלקטרוסטטיקה"
02_תנועה בקו ישר קובץ פוטנציאל 270613
קובץ אינטרלקט -פוטנציאלומתח חשמלי

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

חשמל ומגנטיות

דף תוכן מעוצב פוטנציאל חשמלי - חומר נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

פוטנציאל חשמלי - חומר נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

קישור לאתר אינטרנט סיכום מילולי - אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי

סיכום מילולי - אנרגיה חשמלית ופוטנציאל חשמלי

תצוגת תיקיית קבצים דפי סיכום בנושא אנרגיה פוטנציאלית חשמלית ופוטנציאל

דפי סיכום בנושא אנרגיה פוטנציאלית חשמלית ופוטנציאל

קישור לאתר אינטרנט רשימת תרגילים "אלקטרוסטטיקה"
דף תוכן מעוצב 01_מבוא_מושגים_מצגת
דף תוכן מעוצב טריגונומטריה - מצגת
דף תוכן מעוצב מצגת וקטורים
קובץ קצובה 281115
קובץ תנועה שוות תאוצה 281115
קובץ אינטרלקט - תנועה שוות תאוצה

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

מכניקה

תצוגת תיקיית קבצים תנועה שוות תאוצה - דפי סיכום

תנועה שוות תאוצה - דפי סיכום

דף תוכן מעוצב תנועה שוות תאוצה - חומר לימוד נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

תנועה שוות תאוצה - חומר לימוד נוסף  (מריו ליביו, סיפת"ח)

קובץ נפילה חופשית
קישור לאתר אינטרנט מריו ליביו: זריקה אנכית
קובץ אינטרלקט - נפילה חופשית וזריקה אנכית

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

מכניקה

קישור לאתר אינטרנט רשימת תרגילים נפילה חופשית וזריקה אנכית
קובץ נפילה חופשית231116
קישור לאתר אינטרנט רשימת תרגילים

 

יחידת־הוראה 18 קובץ קיבול וקבלים 030713
קובץ אינטרלקט -קיבול וקבלים

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

חשמל ומגנטיות

דף תוכן מעוצב קיבול וקבלים - חומר נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

קיבול וקבלים - חומר נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

תצוגת תיקיית קבצים קיבול וקבלים - דפי סיכום

קיבול וקבלים - דפי סיכום

יחידת־הוראה 19 קישור לאתר אינטרנט מצגת בתורת חשמל

מצגת בתורת חשמל

קובץ אינטרלקט -זרם חשמלי

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

חשמל ומגנטיות

דף תוכן מעוצב זרם חשמלי וחוק אום - חומר נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

כ.א.מ. ומתח הדקים - חומר נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

תצוגת תיקיית קבצים מעגלי זרם פשוטים - דפי סיכום

מעגלי זרם פשוטים - דפי סיכום

קישור לאתר אינטרנט הדמיות - זרם חשמלי

הדמיות - זרם חשמלי

קישור לאתר אינטרנט רשימת תרגילים בנושא "זרם חשמלי"

רשימת תרגילים בנושא "זרם חשמלי"

יחידת־הוראה 20 קובץ אינטרלקט -כ.א.מ. ומתח הדקים

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

חשמל ומגנטיות

קישור לאתר אינטרנט כ.א.מ. ומתח הדקים - סיכום מילולי

כ.א.מ. ומתח הדקים - סיכום מילולי

דף תוכן מעוצב כ.א.מ. ומתח הדקים - חומר נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

כ.א.מ. ומתח הדקים - חומר נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

יחידת־הוראה 21 קובץ אינטרלקט -אנרגיה והספק במעגל חשמלי

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

חשמל ומגנטיות

יחידת־הוראה 22 קובץ אינטרלקט -חוקי קירכהוף

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

חשמל ומגנטיות

דף תוכן מעוצב חוקי קרכהוף - הגדרה

חוקי קרכהוף - הגדרה

דף תוכן מעוצב חוקי קורכהוף - חומר נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

חוקי קורכהוף - חומר נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

קישור לאתר אינטרנט פיתרון של מערכת משוואות עם 3 נעלמים

פיתרון של מערכת משוואות עם 3 נעלמים

דף תוכן מעוצב רשימת תרגילים בנושא "חוקי קירכהוף"

רשימת תרגילים בנושא "חוקי קירכהוף"

יחידת־הוראה 23 קובץ טעינה ופריקה050813
קובץ אינטרלקט -טעינה ופריקה של קבל

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

חשמל ומגנטיות

דף תוכן מעוצב מעגלי RC - חומר נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

מעגלי RC - חומר נוסף (מריו ליביו, סיפת"ח)

דף תוכן מעוצב הדמיות

הדמיות

יחידת־הוראה 24 קובץ מגנטיות 070813
קובץ אינטרלקט -השדה המגנטי

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

חשמל ומגנטיות

קובץ אינטרלקט -כוח לורנץ

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

חשמל ומגנטיות

קובץ אינטרלקט -כוח אמפר

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

חשמל ומגנטיות

קישור לאתר אינטרנט שדה מגנטי - סיכום מילולי

שדה מגנטי - סיכום מילולי

קישור לאתר אינטרנט הדמיות - מגנטיות

הדמיות - מגנטיות

קישור לאתר אינטרנט רשימת תרגילים - מגנטיות

רשימת תרגילים - מגנטיות

יחידת־הוראה 25 קובץ השראה אלקטרומגנטית 180813
קובץ אינטרלקט -השראה אלקטרומגנטית

אינטרלקט

למטה בצד ימין: החלף קורס

קמפוס: תיכון

קטגוריה: פיזיקה

חשמל ומגנטיות

קישור לאתר אינטרנט מצגת מכון ויצמן

מצגת מכון ויצמן

יחידת־הוראה 28 קובץ galim210313