הקורס עוסק בנושאים תפעוליים ותכנוניים בארגון היצרני. בין היתר, חיזוי הביקוש, תכנון מצרפי, היבטים תפעוליים בניהול שרשרת האספקה שכולל שיבוץ משימות, ניהול מלאי של מוצר עם קצב ביקוש קבוע, ניהול מלאי של מוצר עם קצב ביקוש אקראי ותכנון דרישות חומרים. המטרה היא להקנות למשתלם הבנה של המושגים, הכלים והשיטות ההנדסיות של תחום ניהול התפעול שמהווה היבט קריטי בניהול שרשראות אספקה בכלל ושרשרת המזון והפרמצבטיקה בפרט. מטרה חשובה בקורס זה היא ליצור קשר בין המושגים מעולם התוכן של ניהול התפעול וניהול שרשראות אספקה לעולם של התעשייה הביוטכנולוגית ובכך ליצור שפה משותפת. המטרה תושג בעזרת עבודה מעשית. לאחר סיום הקורס, הסטודנטים יוכלו להבין ולקשר את המושגים של עולם ניהול התפעול לסביבת העבודה הטכנולוגית שלהם, להכיר את נקודת המבט של פונקציות תפעוליות בארגון בתעשייה, לנתח בעיה מנקודת מבט תפעולית וליישם כלים ושיטות לייעול תהליכי עבודה.