3

פרויקט סיום  של  הנדסה   למחלקת אלקטרוניקה

לסטודנטים  הנדסאים  תהא  גם  גישה  להשלמת  הידע