01010000

אתר קורס זה נועד למתמחים בתעשייה במחלקה להנדסת תעשייה וניהול. האתר יהווה פלטפורמה לתקשורת בין המנחה למתמחים, העלאת חומרים רלוונטיים לכל המתמחים ודיון מעבר לשעות הפגישה הקבועות.  כמו כן, האתר יהווה פלטפורמה להרחבת ידע מקצועי בהקשרים שונים כגון חינוך הנדסי.