הודעות חשובות

מרצים וסטודנטים יקרים!


תמיכה בהתחברות למערכת
helpdesk@braude.ac.il -מייל
טלפון- 0504041363

תמיכה במערכת לאחר ההתחברות בלבד !
מייל- learning@braude.ac.il
טלפון- 0535344882

המשך למידה מועילה,
מחלקת טכנולוגיות מידע