הודעות חשובות

מרצים וסטודנטים יקרים ,

מדור הוראה וטכנולוגיות למידה ומחלקת טכנולוגיות מידע ממשיכים לתמוך במרצים וסטודנטים במהלך תקופת הבחינות.

לשאלות בנושא קבלת SMS באיחור, ההתחברות למערכת המוודל, קישורים לזום ותחנת המידע יש לפנות למחלקת טכנולוגיות מידע בטלפון 0504041363 או למייל helpdesk@braude.ac.il

לשאלות בנושא תפעול ותמיכה טכנית במערכת המוודל בלבד יש לפנות ל – 0533529891 (אביחי) , 0523611050 (אסנת) ובמייל avihay@braude.ac.il   ו – osnatb@braude.ac.il

לאור פניות מרובות של מרצים וסטודנטים בנוגע להגשת מטלה במצב "טיוטה" הכנו סרטון הדרכה קצר המפרט את אופן ההגשה של מבחן ב"מטלה" – אנא פעלו לפי סדר הפעולות המוצג בסרטון והימנעו מהגשת טיוטה

 

בהצלחה גם במועדי ב'

מדור הוראה וטכנולוגיות למידה