הודעות חשובות

מרצים וסטודנטים יקרים!

תמיכה בהתחברות למערכת ניתנת על ידי צוות התמיכה של מחלקת ה – IT בטלפון 0504041363 או במייל helpdesk@braude.ac.il

תמיכה במערכת לאחר ההתחברות בלבד !  ניתנת על ידי מדור הוראה וטכנולוגיות למידה בטלפונים 04-9901843 (אביחי) מייל avihay@braude.ac.il ,  04-9086482 (אסנת) מייל osnatb@braude.ac.il


המשך למידה מועילה,

צוות מדור הוראה וטכנולוגיות למידה