הודעות חשובות

מרצים וסטודנטים יקרים!

בתחילתו של סימסטר האביב אנחנו רוצים לאחל לכם למידה נעימה והוראה מועילה !

נזכיר כי תמיכה בהתחברות למערכת ניתנת על ידי צוות התמיכה של מחלקת ה – IT בטלפון 0504041363 או במייל helpdesk@braude.ac.il

תמיכה במערכת לאחר ההתחברות ניתנת על ידי מדור הוראה וטכנולוגיות למידה בטלפונים 04-9901843 (אביחי) מייל avihay@braude.ac.il ,  04-9086482 (אסנת) מייל osnatb@braude.ac.il

סטודנטים – כאשר אתם נרשמים לקורסים חדשים, אנא קחו בחשבון שהרישום מתעדכן במוודל רק יום למחרת , התארגנו בהתאם.

מרצים – בימים האחרונים קיבלתם מאיתנו במייל שאלון שימושים וצרכים עבור מערכת המוודל – אנא הקדישו כמה דקות מזמנכם למלא אותו בכדי שנוכל לשפר עבורכם את השימוש במערכת.


בברכת אביב שמח ופורח !

צוות מדור הוראה וטכנולוגיות למידה