השימוש במערכות לניהול למידה Moodle הוטמע בהצלחה רבה בקרב מרצי המכללה. כיום לכל הקורסים נפתחים אתרים, כחלק בלתי נפרד ממדיניות ההוראה במכללה. באתרי הקורסים מוצגים התכנים והפעילויות הלימודיות של הקורס, מוגשים מטלות ותרגילים מקוונים ומתאפשרת תקשורת בין אישית בין מרצים וסטודנטים. יחידת תקשוב בהוראה מפתחת מודלים פדגוגיים חדשניים המותאמים לצרכיי הקורסים ומספקת תמיכה שוטפת למרצים ולסטודנטים. למרצים מוצעות סדנאות והדרכות אישיות לפיתוח אתרי הקורסים שלהם, הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט הטכנולוגי.

    חדשות האתר

    (עדיין לא פורסמו הודעות)